På vej mod et mere lykkeligt jeg.

Kære Birgitte! Tusind tak for din uvurderlige hjælp og store omsorg. Du har været den bedste rejsefælle, jeg kan tænke mig på min færd mod et mere lykkeligt jeg. Jeg har lært så meget af dig og er dig evigt taknemmelig. De allerbedste...

Efter flere års mobning og bagtalelser…

Efter flere års mobning og bagtalelser på arbejdsmarkedet, måtte jeg grundet arbejdsrelateret stres søge om hjælp. Hjælpen fik jeg af Birgitte og Jess. På hver sit område.  Af Birgitte fik jeg redskaber til at takle stressen og grundene til denne, og af Jess fik jeg...